05/11/2019

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Για τη συγκέντρωση της δράσης του ΕΟΣ παρακαλούνται τα μέλη να καταθέσουν στη Γραμματεία έως και τις 30 Δεκεμβρίου 2019 τις δράσεις που πραγματοποίησαν ιδιωτικά εντός του 2019.

Συγκεκριμένα:

Για αναβάσεις σε κορυφή και ορεινές πεζοπορίες - διασχίσεις, απαιτείται η συμμετοχή πέντε (5) τουλάχιστον μελών.

Αναφέρετε: βουνό, ημερομηνία δράσης, αν πρόκειται για ανάβαση ή διάσχιση και στοιχεία συμμετεχόντων. Για τις αναβάσεις, απαιτείται επιπλέον: όνομα κορυφής, υψόμετρο, και υψομετρική διαφορά, ενώ για τις πεζοπορίες: τα στοιχεία της διάσχισης και η διάρκειά της.

Για τις διασχίσεις ορειβατικού σκι, απαιτείται η συμετοχή δύο (2) τουλάχιστον μελών. Αναφέρετε: βουνό, υψόμετρο και στοιχεία συμμετεχόντων.

Για τις αναρριχήσεις, αρκεί η συμμετοχή έστω ενός μέλους.

Αναφέρετε αναρριχητική διαδρομή, ύψος διαδρομής, βαθμό δυσκολίας, μέλη σχοινοσυντροφιάς. Σημείωση: Βαθμολογούνται μόνο οι διαδρομές που ολοκληρώθηκαν.

Για αναβάσεις, ορεινές διασχίσεις και με ορειβατικό σκι και αναρριχήσεις στο εξωτερικό, οι οποίες βαθμολογούναι ανεξάρτητα από τη διάρκεια και τον αριθμό συμμετεχόντων, αναφέρετε τα εξής στοιχεία: βουνό, υψόμετρο, στοιχεία συμμετεχόντων και ημερομηνία δράσης.

Η αποστολή μπορεί να γίνει και με e-mail στο σύλλογο με προτεινόμενο τίτλο "Αποστολή δράσης 2019".