01-03/05 ΚΟΝΙΤΣΑ - VIA FERRATA

ΚΟΝΙΤΣΑ - VIA FERRATA

Βαθμός Δυσκολίας  : Β+
Συντονιστές :  Μαυρίδης Γ.,  Κουγιώνης Β.