17/05 ΠΡΙΟΝΙΑ - ΣΤΡΑΓΓΟΣ -ΓΚΟΡΤΣΙΑ

ΠΡΙΟΝΙΑ - ΣΤΡΑΓΓΟΣ-ΓΚΟΡΤΣΙΑ

Βαθμός Δυσκολίας  : Β+
Συντονιστές : Φλωρος Α., Σταματης Δ., Κούρος Π.